Våra stipendier

Tejarps förlag vill genom våra stipendier stötta och utveckla den bransch vi lever och arbetar i.
Tips på stipendiater, synpunkter och förslag tas tacksamt emot.

Med vänliga hälsningar

Agneta Lilliehöök & Lennart Wiktström

 

Ansvarig utgivare
Agneta Lilliehöök
040–40 86 80
agneta@lime.nu

Chefredaktör
Lennart Wikström
040–40 86 90
lennart@tejarp.se