"

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2019

Årets vinnare av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium, Gustaf och Maria Eriksson, Boberg Storgård, Fornåsa.

Ett stort grattis till Gustaf och Maria Eriksson som vann Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2019!

Spannmålstorken på Boberg Storgård.

Det blev alltså spannmåls­torken och äggpackhuset på Boberg Storgård, Fornåsa, med alla sina finesser samt väl planerad utformning och placering som drog det längsta strået vid stipendiejuryns omröstning. Utan att ge avkall på funktionen har både estetik och ekonomi fått genomsyra byggprocessen. Motiveringen löd: ”Stort och modernt men ändå tidlöst infogat i landskapet och i en gårdsmiljö i utveckling. Väl genomtänkt i form och logistik från minsta detalj till helhet.”
Vårt grattis omfattar även dem som bistått i både planering, projektering och byggnation; byggkonsulten Håkan Ekerå, leverantören Tornum och de två byggföretagen Gregors Bygg och Kalles Bygg.

Djuromsorgen viktig

De båda andra nominerade byggnaderna fick också beröm av juryn för att vara noga planerade och där omsorgen för både djur och människor fått spela en avgörande roll. Mjölkstallet på Västergård med sina väl tilltagna ytor fick ett hedersomnämnande med motiveringen:
”En byggnad med finurliga och innovativa lösningar för bästa funktion. Estetiskt väl anpassad i gårds­miljön och landskapet.”

Kalvstallet på Hanåsa Gård imponerade i sin enkelhet och där har de nått målet att drastiskt minska kalvdödligheten, vilket fått avgörande betydelse för den totala ekonomin. Motiveringen till deras hedersomnämnande lyder: ”En väl genomtänkt funktion som gett maximalt utbyte för såväl arbetsmiljö som djurmiljö, i en flexibel byggnad som smyger sig in i landskapet.”

Tack för allt stöd!
Vi som är involverade i arbetet med byggnadsstipendiet vill rikta att varmt tack till både juryn och sponsorerna för allt engagemang och stöd. Vi noterar med glädje den positiva respons som ­kommer från många håll i branschen.
Nu ser vi fram emot nästa år då vi ska vaska fram nya kandidater och dela ut stipendiet för femtonde året i rad! Vi upp­manar er läsare att redan nu skicka in förslag på nya eller renoverade byggnader.

Av Agneta Lilliehöök
Foto Elin Laxmar

Statuter för LA Byggnadsstipendium

Anders och Linda Gustavsson, Västergård, Forsheda, prioriterade ett lättarbetat stall. Leverantör var Ydre-Grinden.
André, Cornelia, Marcus och Joakim Lindh från Hanåsa gård, Högsby, tog hjälp av Henrik Karlsson, på HS i Kalmar när kalvstallet planerades.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med