"

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2017

Charlotte och Christer Ral på Frösåker fick väldigt mycket beröm för stallet/event­hallen på Frösåker. Årets vinnare Jacob Bennet på Slättäng tillsammans med arkitekten Sofia Högberg. Andreas Gunnarsson och Petra Käll på Bjälkagården utanför Holsbybrunn lyckades skapa en väldigt funktionell byggnad för en låg kostnad.

Det var med minsta möjliga marginal som Jacob Bennet på Slättängs gods kammade hem årets byggnadsstipendium. Ett stort grattis!

När vi för tolfte året i rad delade ut byggnads­stipendiet kunde vi konstatera att det var en knivskarp konkurrens mellan de nominerade byggnaderna. Utifrån de kriterier som juryn har att ta hänsyn till, var det höga poäng genomgående vilket är oerhört glädjande. Kanske har vårt kontinuerliga arbete med att lyfta fram intressanta byggnader börjat ge frukt. De nominerade byggnaderna med sina olika lösningar inspirerar.

Tidlöst och tydligt
Spannmålsanläggningen på Slättängs gods vann och juryn gav följande ­motivering: ”Tidlösa och tydliga lantbruks­byggnader i fin form och färgskala som väl följer den befintliga gårdsbilden. Flexibla och anpassade till framtidens företagande.”
”Det var roligt och mycket uppskattat av både mig, mina medarbetare samt alla andra involverade att få årets byggnads­stipendium. Priset är ett att härligt avslut efter en lång och kul men också en ­prövande resa som började med branden för tre år sedan. Priset kommer vi att minnas länge och pengarna gör vi så småningom något kul av alla till­sammans”, konstaterade en mycket nöjd Jacob Bennet.

Stolt entreprenör
Det är Stefan Ströms Bygg som utfört byggnationen på Slättäng.
”Att Slättäng vunnit betyder naturligt­vis mycket för oss. Det är ett kvitto på att vi arbetar med ett högt kvalitets­medvetande och är kostnads­effektiva i vårt arbete. Vi har varit lyhörda för Jacob Bennets önskemål och tankar. Han såg framför sig hur de nya byggnaderna skulle se ut efter branden och vi har lyckats med att skapa det i verkligheten”, säger Stefan Ström.
”Vi har arbetat väldigt nära Jacob i återuppbyggnaden och är stolta över resultatet. Nu när Slättäng vunnit ­stipendiet, är det vår förhoppning att vi blir synliga för en bredare kundkrets och att det är tydligt att det finns stor ­kompetens hos oss trots att vi är en relativt liten firma.”

Publiciteten är viktig
Endast en byggnad kan vinna men de två övriga nominerade fick mycket beröm från juryn. Dikostallet på ­Bjälkagården fick ett heders­omnämnande med motiveringen:
”En ärlig, robust och utvecklingsbar ­byggnad i harmoni med gård och ­landskap. Formen följer funktionen.” Där var det framför allt placeringen i landskapet som imponerade.
Det byggföretag som har varit ­involverade i Bjälkagården, samt även förra årets vinnare Nöbble, är Ydre-Grinden AB.
”Det betyder mycket för oss med den publicitet som blir ihop med att våra byggnader har blivit nominerade”, säger Sture Andersson, försäljningsansvarig på Ydre-Grinden. ”Dessutom är det mycket givande och inspirerande föreläsningar vid byggnadsseminariet som arrangeras ihop med prisutdelningen. Det är värde­fullt att höra både föredragshållarnas och lantbrukarnas egna erfarenheter i ämnet de berättar om.”

Vackert och genomtänkt
Ett hedersomnämnande fick även ­stallet och eventanläggningen på Frösåker där varje detalj är väl genomtänkt. De fick motiveringen:
”En spännande och elegant formad byggnad med flera funktioner. Smart materialval och väldigt vackra detaljer. Harmoni i färger och material.”
Den som sedan flera år tillbaka kommit in med förslag på byggnader att nominera är Leif Häggblom på Abetong i Edsbyn. Det var han som tipsade om Frösåker.
”Vi på Abetong tycker att det är roligt och viktigt att lantbruksbyggnation uppmärksammas på detta sätt. Det visar också att vi som företag inom lantbruks­byggnation tillsammans med våra beställare klarar av att bygga på ett sätt som förenar funktion och estetik, vilket är viktigt för oss.”

Sporrar och utvecklar
Abetong har legat bakom flera vinnare genom åren, hur har det påverkat dem?
”Det gör oss stolta och glada. Det sporrar oss också att varje år lyfta fram byggnader och lantbrukare som tänkt till och kanske gjort en extra insats för att deras byggnad skall vara rätt i den omgivning och funktion där den är placerad. Det uppmuntrar förstås oss också till att utveckla.”

1. Stefan Ström som tillsammans med sin personal byggt de nya husen på Slättäng. 2. Gunnar Lans från Lands­hypotek, en av tre sponsorer som var med från starten. 3. Lars Erik Malmborg, inspektor på Pugerup och Böketofta i samspråk med Trolle Ljungbys inspektor Johan Henrysson. 4. Arkitekterna Kerstin Barup och Mats ­Edström i samspråk med HIR-rådgivaren ­Michael Ventorp (mitten). 5. Mattias Olsson och Ola Carlsson från Länsförsäkringar i diskussion med Lennart Petrisi, Ängslätt.