Utsätt dina produkter för konkurrens

”Genom att sälja oskördad vara på börsen finns möjligheten att hitta köpare eller säljare nära den egna gården och minimera transportkostnaden”, säger Jacob Morén och Felicia Bindekrans, Skira.

Att sälja på digitala marknadsplatser kan vara ett sätt att få bättre betalt för ditt virke eller din spannmål. Fler och fler markägare och bolag genomför auktionsbaserade försäljningar och inköp via Skira och Virkesbörsen, två bolag som vuxit snabbt parallellt med varandra. Kan de digitala plattformarna generera ett bättre pris för spannmål och virke?

Att sälja råvaror på digitala marknadsplatser är ett sätt att nå ut till en större del av marknaden och förhoppningsvis även få ett högre pris. Genom auktionssajter som Skira och Virkesbörsen kan du konkurrensutsätta din råvara och nå nya köpare, kanske även i utlandet.
Många som använt tjänsten menar att de funnit nya köpare som de tidigare inte tänkt på att kontakta. De får också en ökad insyn i prissättningen på marknaden och hos de olika bolagen.

Handla med oskördad vara
Att Skira nu öppnar upp för försäljning av oskördad spannmål ökar flexibiliteten ytterligare. Om du exempelvis har större produktion än vad du kan lagra in finns möjligheten att hitta köpare redan nu, kanske i din närhet. De som har stor lagrings- och torkkapacitet kan också köpa närliggande partier för att fylla upp lagren.
”Vid leverans tas ett testprov på varje lass och det ska framgå tydligt vid köp hur varans kvalitet regleras mellan köpare och säljare,” förklarar Jacob Morén som är leveransansvarig på Skira. ”När en vara är skördad kan lantbrukare använda sig av ett förtest, vilket innebär att de genom Skira kan få sin vara analyserad på ett certifierat labb. Annonser på partier som är förtestade lyfts fram med en egen ikon.”

Virkesmöjligheter
Även om cyklerna är längre inom skogen kan samma princip användas vid försäljning.

”Med Virkesbörsen har vi skapat större möjlighet för skogsägare att få bättre betalt och för skogsbolag att hitta och köpa råvara på ett mer effektivt sätt”, säger Adam Aljaraidah, Virkesbörsen.

”Jag och min medgrundare Per Hedberg arbetade som konsulter inom skogsbranschen tidigare”, berättar Adam Aljaraidah, vd på Virkesbörsen. ”I Sverige är vi främst i världen på att producera saker från skogen, men när det kommer till virkesanskaffningen är vi inte så effektiva. Med virkesbörsen har vi skapat större möjlighet för skogsägare att få bättre betalt och för skogsbolag att hitta och köpa råvara på ett mer effektivt sätt.”
Virkesbörsen erbjuder också en prisindikator där en trend uppåt eller neråt i pris visas. Möjlighet finns också att göra prisjämförelser och kvalitetsutfall mellan olika kommuner.
Virkesbörsens marknadsplats fungerar så att skogsägaren lägger upp sin gallring eller slutavverkning och kan sedan välja mellan fyra olika typer av kontraktsformer som leveransvirke, leveransrotköp, avverkningsuppdrag eller som rotpost. När buden väl har kommit in är det säljaren själv som bestämmer till vem varan ska säljas och han eller hon kan även välja att avstå försäljning. Tjänsten är även kostnadsfri för skogsägare.

Flexibla plattformar
Adam berättar att eftersom de har byggt upp en flexibel plattform får de många förfrågningar om samarbeten från olika håll, både inom och utanför de gröna näringarna.
”Både Virkesbörsen och Skira arbetar med så kallade techprodukter och riktar sig i stort till samma målgrupp – många lantbrukare har ju både jord och skog. Att ta in spannmål för handel på vår plattform är däremot inget som vi i dagsläget funderar på”, säger Adam Aljaraidah.

Av Emma Vendel