Yteffektivt med stor luftvolym

Grisstallet på Halla Gård
Det nya grisstallet på Halla Gård är byggt enligt konceptet Intellifarm från det danska företaget Agrifarm. Foto Ulf C Nilsson

Ett intressant stallkoncept är Intellifarm från danska Agrifarm. Grundkonstruktionen bygger på att kunna bygga extra breda stallar, upp till 60 meters bredd. Det ger en mer kvadratisk och därmed också yteffektiv byggnad.

Genom att ha ett brutet tak skapas hybridventilation som kombinerar passiv och aktiv ventilation, något som minskar energiförbrukningen i stallarna. Hög takhöjd skapar stor luftvolym, vilket skapar ett gynnsamt stallklimat oavsett årstid och minskar drag genom att en mindre andel av inomhusluften behöver cirkuleras för tillräcklig luftväxling.

Evakuering sker via golvet, vilket minskar damm, lukt och ammoniak i stallet. Med golvutsug är det också lätt att koppla till luftrening och det underlättar att klara krav på låga utsläpp även vid hög produktion.

Konceptet har belönats för både grisar och mjölkkor och tilldelades EU:s miljöpris 2011–2012 och priser på Agromek 2009 och 2012.

Vill du veta mer?
Gå in på www.agrifarm.dk