27 maj, 2017
Mark

Samarbetar för ­bättre jordhälsa

23 maj, 2017

Lantbrukare världen runt blir allt mer medvetna om vikten av god jordhälsa. I Storbritannien har Harper Adams University tillsammans med flera av branschens aktörer skapat ett kunskapscenter för att stimulera forskning i ämnet. Brittiska Soil [Läs mer…]

Mark

Kartlägg ­markens mikroflora

23 maj, 2017

På samma sätt forskare idag kan kartlägga mikro­floran i människors tarm skulle vi kunna beskriva samman­sättningen hos mikroorganismer i marken. Då skulle vi på ett mycket mer precist och objektivt sätt kunna uttala oss om [Läs mer…]

Ledare

Från SVT:s ­ metafysiska redaktion

23 maj, 2017

På den brittiska jordbruksorganisationen AHDB:s blogg finns en artikel med rubriken ”When I soiled my undies” (När jag smutsade ner mina kalsonger). Titeln är egentligen oöversättlig eftersom den bygger på tvetydigheten i ordet soil, som [Läs mer…]

Maskiner & Teknik

Tekniken finns men utnyttjas inte fullt ut

4 maj, 2017

Nu har vi lärt oss att an­vända GPS för att köra rakt. Nästa steg, sektionsav­stängning, blir allt vanligare och det är inte längre enbart entusiaster som styr givor med hjälp av styrfiler. Men tekniken och [Läs mer…]

Lagar & regler

Föreslagna sanktionsavgifter försämrar rättssäkerheten

4 maj, 2017

Regeringen föreslår att delar av djurskyddslagen ska avkriminaliseras och istället utformas som regler och anvisningar med avgifter som sanktionsinstrument. Förutom att detta inte löser problemet med myndigheternas bristande sammanställningar inför prövning ökar det rättsosäkerheten för [Läs mer…]

Krönika

Det gäller att synas

4 maj, 2017

Krönika ur Lantbrukets Affärer 4/17 Syns du inte, finns du inte! Detta uttryck har säkert de flesta hört någon gång och det finns massor av undersökningar som visar att det stämmer. Vi måste hela tiden påminna våra [Läs mer…]

Framsida LA1705

Arkiv

Kategorier

Facebook