Dyrare maskiner men minskande andel av kostnaden
Maskinekonomi

Dyrare maskiner men minskande andel av kostnaden

Maskinkostnader är ett gissel för lantbruket. Ska vi räkna på befintlig maskinpark eller på nyanskaffningsvärde? Med de senaste maskinkalkylkostnaderna som grund kan Lantbrukets Affärer konstatera att maskinkostnadernas andel av de totala kostnaderna under den senaste […]

Sandlosta – ett ökande problem
Råd och strategi

Sandlosta – ett ökande problem

De senaste åren har problemet med sandlosta ökat från att bara varit ett kantproblem på enstaka fält till att i vissa fall täcka stor andel av fälten och ge stora skördesänkningar. Efter flera år med […]