Valberedningen var vinnaren på LRF:s riksförbundsstämma 2015. Hur många förlorare det fanns och vilka, är däremot svårare bli klok på. Med ett undantag – förenings­företagen och särskilt då deras frontfigur, Arlabasen Åke Hantoft.
Ödmjukhet är inte Åke Hantofts paradgren. Efter debaclet i Svt:s Uppdrag granskning veckan innan stämman, där Arlas ordförande rätt okänsligt lagt en stor del av skulden för mjölkproduktionens problem på leverantörerna själva, kunde man kanske förväntat sig en något nertonad Hantoft i offentligheten på LRF:s stämma den 26–27 juni. Läs mer...


Neonikotinoider har varit omdisku­terade och misstänkts för att orsaka bidöd bland tambin. I en ny studie visar svenska forskare att honungsbin klarar nuvarande användning, medan framför allt solitära vildbin verkar påverkas negativt. Läs mer...


Nu satsar SLU på ett nytt kompetenscentrum för rådgivning i Skara. Efter flera decenniers nedrustning är det äntligen dags för SLU att försöka möta näringens behov av att anpassa rådgivning och kunskapsspridning till de krav som den nya verkligheten ställer. Läs mer...


Debatt
Stämningsfull vår
”Som landet ligger kan vi bara applådera en sådan förändring” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Skicka in Ditt förslag senast den 29 maj 2015!

Läs mer...


LA Mjölk
En svag länk i värdekedjan
"De pengar som nu betalas ut hade gjort mer nytta i leverantörernas plånböcker än i Arlas kassaskåp under det gångna året" Läs mer...


Teknik

 
Bekämpning av fakta
En av demokratins grunder är att människor ska kunna fatta informerade och medvetna val, och då gäller det inte bara vart fjärde år till...
Precisionsdränering med GPS
Förslag utan ­konsekvensanalys
Lantbrukaren: ”Vi kan inte bara låta ­kommunen köra över oss”
Kommunerna trotsar lagen
Bondeuppror i söder
”Som förespråkare för fria företagare och stärkt konkurrenskraft ser vi gärna att Lantmännen och Svenska Foder får lite utmaning”
Små effekter av fortsatt fosforminskning i lantbruket

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>