13 juni, 2021
Växtodling

Tävling ska blåsa nytt liv i linodlingen

24 maj, 2021

Linodlingen i landet har minskat och i Östergötland som är en viktig landsdel för grödan anordnas i år tävlingen linmästaren av SFO. Lin fungerar som en passande avbrottsgröda på spannmålsgårdar i regionen och det finns [Läs mer…]

Växtodling

Små effekter av strukturkalkning

24 maj, 2021

I ett försök på Lilla Böslid i Halland har forskare vi SLU undersökt om strukturkalkning med åtta eller 16 ton av en specialkalk för strukturkalkning haft någon effekt på växtnäringsläckaget jämfört med okalkad mark. Försöken [Läs mer…]

Gris

Grönjuice ger snabb tillväxt hos grisar

24 maj, 2021

Bioraffinerat ensilage visade sig ha hög potential som foderalternativ till grisar. Tre av de fyra första omgångarna tillväxtgrisar på lantbruksskolan Sötåsen har nu klarats av och preliminära siffror pekar på fem procent snabbare daglig tillväxt. [Läs mer…]

Mjölk

Svenska mjölkproducenter i topp i Arlas klimatkoll

24 maj, 2021

Arlas svenska medlemmar har lägst genomsnittlig klimatpåverkan per kg producerad mjölk och minst variation mellan gårdarna. Det visar Arlas klimatkoll där närmare 8000 av leverantörerna och 95 procent av volymen ingår. Med cirka 60 procent [Läs mer…]

Byggnadsstipendium

Nu är det dags att ge förslag!

23 april, 2021

Vilken byggnad vill du att vi ska nominera till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2021? För 16:e året i rad ska vi dela ut vårt stipendium och nu vill vi att ni läsare ger oss förslag på [Läs mer…]

Teknik

Väger och registrerar utan stopp

23 april, 2021

Vägning av vagnar utan stopp sparar både tid och möjliggör mer noggrann uppföljning av skörd från olika fält. På Malma gård används systemet året runt vid skörd, leverans av grisar, utlastning av spannmål och halm. [Läs mer…]

Nr 5 2021

Framsida Lantbrukets Affärer nr 3 2021

Ledare

Facebook

Arkiv

Kategorier