16 juli, 2018
Odling

Precisionsodling kräver nya kalkylmodeller

4 juli, 2018

Brist på tillförlitliga kalkylmodeller har gjort det svårt att visa på lön­samheten i investeringar som handlar om resursoptimering, och som ger förändringar över tid. Det tillsammans med bristande lönsamhet har bromsat nyttjandet av ny teknik [Läs mer…]

Livsmedel

Slakteriprotester mot skenande avgifter

4 juli, 2018

Livsmedelsverkets glupande aptit på kontrollavgifter drabbar slakten hårt, speciellt de större slakterierna. Nu är måttet rågat och Skövde slakteri var först ut med att överklaga avgiften som de anser är oskälig. Men i första instans [Läs mer…]

Ledare

Hög miljönytta och hinder för tillväxt

2 juli, 2018

Det har kommit två intressanta rapporter om det svenska lantbruket. Den första är en del av Prince-rapporten som haft i uppdrag att sätta siffror på den svenska konsumtionens miljö- och klimatavtryck. Det som tydligt framträder [Läs mer…]

Ekonomi

Ett verktyg för pensionsplanering

5 juni, 2018

Parallellt med artiklarna om konsten att gå i pension har vi utvecklat ett verktyg för pensionsplanering – PensionPlanB. Det ger användaren möjlighet att med tillgång till uppdateringar och ändringar i pensionsregelverket undersöka egna framtida villkor [Läs mer…]

Teknik

Börjar bevattna ekologisk spannmål

30 maj, 2018

Bevattning av spannmål har seglat upp som något av en snackis i ekoodlarkretsar. Ett högre värde på produkten tillåter större insatser och bevattning kan vara en av de mest lönsamma.Bleckenstad gård kommer i år att [Läs mer…]

Mark

Täckdikningen behöver öka

30 maj, 2018

Täckdikningen behöver två- eller trefaldigas för att klara livsmedels-produktionen i ett ändrat klimat. Det är en av slutsatserna i en ny utredning av Jordbruksverket. Reglerna för att ändra diken behöver förenklas. Regeringen är uppenbarligen oroad [Läs mer…]

Framsida 1806

Framsida LA1806

Arkiv

Kategorier

Facebook