Oprofessionell hantering och godtyckliga krav i samband med upprepade tillsynsbesök knäckte Bengt Persson som leverantör till Skånemejerier. Enligt tidigare kvalitetschefen har samma öde drabbat ett 30-tal leverantörer.

Av Sven-Olov Lööv

Upprepade avstängningar på diffusa grunder från rätten att leverera mjölk till Skånemejerier knäckte mjölkbonden Bengt Perssons företag. Nu stämmer han Skånemejerier ek för, som ska tillvarata böndernas intressen gentemot Skånemejerier AB, på tiotals miljoner kronor. Att döma av uppgifter till Lantbrukets Affärer kan upp till ett 30-tal av Skånemejeriers leverantörer ha fått sluta på grunder liknande Bengts de senaste fem åren.

Bengt Persson var 22 år gammal när han 1978 övertog föräldragården Annefeldt i Kågeröd i centrala Skåne. Tio år senare avvecklades grisproduktionen och Annefeldt blev en ren mjölkgård, leverantör till det lokala mejeriet Kågerödsortens mejeriförening. Besättningen utökades till ett 80-tal mjölkande kor. Läs mer...


Av Per-Ola Olsson

I förra numret av Lantbrukets affärer berättade vi om omfattande kritik mot Kemikalieinspektionen, KemI. Nu visar det sig att det även förekommer massiv kritik inom myndigheten. I ett internt PM riktar KemIs egen Peter Bergkvist stark kritik mot ledningen. Han menar att cheferna bland annat brister i ekonomistyrningen och i stort sett är oförmögen att skapa tillit och engagemang hos de anställda.

  Läs mer...


Kol- eller mullhalten har en avgörande betydelse för bördigheten i våra odlingsjordar. Trots att kolhalten sedan millennieskiftet i genomsnitt ökat år trenden fortfarande sjunkande i våra intensiva odlingsområden. Läs mer...


Debatt

Byggnadsstipendium

Nu väljs årets nominerade stipendiater ut!

Läs mer...


LA Mjölk
En svag länk i värdekedjan
"De pengar som nu betalas ut hade gjort mer nytta i leverantörernas plånböcker än i Arlas kassaskåp under det gångna året" Läs mer...


Teknik

 
Bekämpning av fakta
En av demokratins grunder är att människor ska kunna fatta informerade och medvetna val, och då gäller det inte bara vart fjärde år till...
Precisionsdränering med GPS
Förslag utan ­konsekvensanalys
Lantbrukaren: ”Vi kan inte bara låta ­kommunen köra över oss”
Kommunerna trotsar lagen
Bondeuppror i söder
”Som förespråkare för fria företagare och stärkt konkurrenskraft ser vi gärna att Lantmännen och Svenska Foder får lite utmaning”
Små effekter av fortsatt fosforminskning i lantbruket

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>