Även om lantbruket står för mätbara mängder av den växtnäring som läcker till Östersjön kommer fortsatta åtgärder att ha marginella effekter. Läs mer...


Förslag på nya regler kring terminshandel med livsmedelsråvaror baseras enligt många på okunnighet om marknaden och riskerar att öka kostnaderna för lantbrukarna. Dessutom kan de missgynna mindre handlare. Läs mer...


Den milda vintern innebär att vi även i år har väl utvecklade höstgrödor med bra bestånd. Nu gäller det att sköta grödan så att den får möjlighet att leverera en hög skörd. Läs mer...


Debatt
Bondeuppror i söder
”Som förespråkare för fria företagare och stärkt konkurrenskraft ser vi gärna att Lantmännen och Svenska Foder får lite utmaning” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Skicka in Ditt förslag senast den 29 maj 2015!

Läs mer...


LA Mjölk
Bönders anonymitet i fara – när provresultat lämnas ut
”Det finns inget egenvärde i att hänga ut enskilda producenter” Läs mer...


Teknik

 
Konkurrenskraft – var god dröj...
”…vars primära uppgift i brist på andra konkreta mål verkar vara att begrava frågorna i ett årslångt kafferep”
Mycket stora ogräseffekter
Elektriciteten på väg ut i fält
Fyra faktorer för ­framgångsrik omställning
Thomas Svensson, Söderberg & Haak: ”Det är tillverkarna som har makten”
En konstig kris men ändå inte
”Globalt råder det inget överskott, utan priserna på handlade mejeriprodukter stiger”
Fortsatt effektivisering måste mötas med satsning på marknad
Storleksrationaliseringen i jordbruket pågår med oförminskad styrka.

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>