6 juli, 2020
Ekonomi

Missriktad ambition

23 juni, 2020

I sin strävan att framstå som en föregångare för övriga världen riskerar EU-kommissionens förslag till livsmedelsstrategi Farm to Fork att i stället skjuta ett någorlunda väl fungerande system i sank med stigande matpriser och ökat [Läs mer…]

Mjölk

Bäst att utgå från den enskilda gården

23 juni, 2020

En blick över Atlanten kan ge lite perspektiv på diskussionen om mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. För närvarande förs en diskussion om vilka metoder som är bäst för att räkna fram mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Detta [Läs mer…]

Handel

Utsätt dina produkter för konkurrens

23 juni, 2020

Att sälja på digitala marknadsplatser kan vara ett sätt att få bättre betalt för ditt virke eller din spannmål. Fler och fler markägare och bolag genomför auktionsbaserade försäljningar och inköp via Skira och Virkesbörsen, två [Läs mer…]

Ledare

Svenskt lantbruk i uppförsbacke

18 maj, 2020

Frågan om vår självförsörjningsgrad är ständigt aktuell, men kanske ännu mera så i ljuset av den allvarliga ekonomiska kris som Covid-19-pandemin medfört. Livsmedelsproduktionen tillhör inte den eller de branscher som drabbats hårdast, men nedstängning av [Läs mer…]

Växtskydd

Nytt medel mot gräsogräs i höstsäd

18 maj, 2020

Vi odlar allt mer höstvete, vilkt så klart är bra för plånboken men också leder till ökande förekomst av gräsogräs, inte minst renkavle. Utmaningen växtodlingen står inför vid ett eventuellt förbud mot glyfosat gör också [Läs mer…]

Jordhälsa

Kolbalans på gården ger rätt proportioner

18 maj, 2020

Med kolbalanser precis på samma sätt som vi idag gör växtnäringsbalanser kan vi få rätt proportioner på gårdens kolomsättning och därmed även klimatpåverkan. Dessutom kan kolbalanser visa på vilka åtgärder som är mest relevanta och [Läs mer…]

Jordhälsa

Jordhälsa – en del av en större helhet

18 maj, 2020

Lantbrukare runt om i Sverige har blivit alltmer medvetna om betydelsen av god jordhälsa. Men hur ser mäklare av jord- och lantbruksfastigheter på begreppet och hur värderas det vid markaffärer? Lantbrukets Affärer kontaktade Ludvig & [Läs mer…]

Nr 6 2020

Framsida Lantbrukets Affärer nr 6 2020

Ledare

Facebook

Arkiv

Kategorier