Det sista året har fokus ökat på gödslingsstrategier och högre kvävegivor i höstvete. När nya strategier testas är det viktigt att följa upp och utvärdera dem för att vara säker på att de är motiverade. Läs mer...


De djurgårdar som expanderar är de som drar lantbruket in i morgondagens matproduktion. För dem borde samhället rulla ut röda mattan och visa sin uppskattning. Men ibland möts de istället av långa handläggningstider och nya miljövillkor som är dyra och svåra att förstå. Läs mer...


Efter att sedan andra världskriget ha verkat som en renodlad importör och distributör till fristående lokala entreprenörer väljer Söderberg & Haak inför sitt 150-årsjbileum 2016 att göra betydande strategiska förändringar i sin affärsmodell. Läs mer...


Debatt
Ny energi till bioenergin
”Energi från förnybara råvaror har förvandlats från en lovande möjlighet till en krass ettöresmarknad” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Byggnader är viktigt!

Klicka här för att ladda ner programmet till byggseminarium 1 oktober 2015.

Läs mer...


LA Mjölk
Mjölkvärldens mesta doldis ruvar på pengar och ostar
”… 200 miljoner kronor bara skvalpar runt…” Läs mer...


Teknik

 
  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>