23 maj, 2018
Teknik

Sociala aspekter viktiga i utveckling av ny teknik

8 maj, 2018

Att använda sig av teknik som beslutstöd är långt ifrån enkelt. Enligt Christina Lundström, RådNu, behöver dagens teknik anpassas till användaren för att kunna utgöra stöd till erfarenhetsbaserat beslutsfattande. Allt startade i en känsla av [Läs mer…]

Management

Mörkad affär upprör KLF:s medlemmar

8 maj, 2018

Hemlighetsmakeriet och avsaknaden av alternativ har upprört medlemmarna när Kristianstadsortens Lagerhusförening och Swedish Agro bildat ett gemensamt bolag kring föreningens anläggning i Åhus. Flera av dem Lantbrukets Affärer talat med anser att detta skadar föreningen. [Läs mer…]

Ledare

Ändra målbilden!

8 maj, 2018

Det är sannolikt fler än Lantbrukets Affärers redaktion som har problem med de nationella miljömålen. Inte så att miljömål är ett problem i sig, men när de formuleras som vaga och ouppnåeliga visioner och tolkningen [Läs mer…]

Växtskydd

Flera verktyg i kemlådan

6 april, 2018

Drygt tio fungicider, lika många herbi­cider, tre tillväxtregulatorer, några snigelgift och en gronings­hämmare. Det är vad lant­brukets verktygslåda utökats med inför årets säsong. Dock är det klenare med insekticiderna. Inför fjolårets odlingssäsong märktes på allvar [Läs mer…]

Ekonomi

Latent skatteskuld sänker LRFs resultat

6 april, 2018

LRF-koncernen gjorde ett bra resultat 2017. I synnerhet om man bortser från de två små förargliga orden ”före skatt”. I högskattelandet Sverige är det som regel inte meningsfullt att presentera ett ekonomiskt resultat innan Skatteverket [Läs mer…]

Växtskydd

Flera faktorer påverkar ­skidgallmyggans angrepp

6 april, 2018

Blygrå rapsvivel och skidgallmygga är radarparet som orsakat stora angrepp i rapsfält i södra Sverige de senaste åren. Tidpunkt, avstånd till fjolårsraps, kringliggande landskap och antal bekämpningar är några av faktorerna som påverkar angreppsgraden. För [Läs mer…]

Teknik

Eldrivna redskap underlättar på fält

6 april, 2018

Med ett elektriskt drivet hjul på plogen menar tyska transmissionstillverkaren ZF att traktorn klarar fler plogkroppar, alternativt drar sin ordinarie plog med mindre slirning. ­Teknike­n kan enligt företaget även användas för att tillverka lättare traktorer. [Läs mer…]

Framsida 1804

Framsida LA1804

Arkiv

Kategorier

Facebook