Den 14 juni kom det definitiva beskedet om nedläggning av produktionen på Findus’ anläggning i Bjuv. Läs mer...


Renkavlen sprider sig i landet, skräppan kommer till nya fält. Det är oacceptabelt att förorenade utsädes­partier är en del i denna spridning. Renkavle bör likställas med flyghavre! Läs mer...


Skötselavtal anses av vissa som ett bra sätt att behålla makten över marken. Avtalen innebär dock att lantbrukarna ibland missar intäkter, samt att kraven på markägarna ökar. Dessutom är det ett stort frågetecken kring huruvida upplägget överhuvudtaget är i linje med reglerna. Läs mer...


Debatt
Vinn inom Sveriges ­gränser en ­konkurrenskraftig grisproduktion åter
”Här har grisproducenter och spannmålsodlare ett ­gemensamt intresse... det kan ­uppstå nya samarbetsformer” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium

Priset lanserades av Tejarps Förlag 2006 och har delats ut årligen sedan dess i samarbete med Landshypotek, Skånegårdar och Teknos.  

Läs mer...


LA Mjölk
”GMO-friheten kostar 20 öre per liter”
GMO-friheten är ett ämne där ingen riktigt vill släppa sin position. Läs mer...


Teknik

 
Dags för en riktig spannmålsbarometer!
Ofritt förfogande
”Det är dags att skriva in den privata äganderätten i grundlagen”
Datahantering regleras frivilligt i USA
Bonde söker sakkunnig om markavvattning
Låt inte säljarna styra bekämpningen!
Fortsatt stormigt på maskinmarknaden
Låt inte ­Vattenmyndigheterna dränka svenskt lantbruk
Att förstå ett bolags årsredovisning är ingen spetsvetenskap, utan kräver bara vanligt enkelt bondförnuft.

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>