Under 2012 fick Naturskydds­föreningen nästan 90 mil­joner kronor i statsbidrag, varav det mesta från Sida. Som biståndsorganisation ingår SNF i ett nätverk med aktörer som Svenska kyrkan och Forum Syd. Tillsammans påverkar de i hög grad opinionsbildningen kring lantbruket. Läs mer...


Antalet sålda grisar per årssugga är avgörande för lönsamheten i smågris­produktionen. För att öka antalet levererade grisar, ger brittiska produk­tionsrådgivare rådet att kontinuerligt utvärdera alla data och sätta upp mål som diskuteras av hela personalgruppen. Läs mer...


Allemansrätten är ett värde­fullt kulturarv som uppskattas av många. Lantbrukare riskerar dock att hamna i kläm, när rätten att vistas på annans mark utnyttjas i kommersiellt syfte. Läs mer...


Debatt
Sila mygg och svälja bistånd
I mediavärlden är vi alldeles för inriktade på att leta där det är ljusast och inte där de verkliga nyheterna finns. Läs mer...


Byggnadsstipendium

Hjälp oss att hitta en värdig vinnare!

Skicka in ditt förslag senast den 31 maj 2014
 

Läs mer...


LA Mjölk
Mjölkföretagaren – en relation att vårda
”… och så sade vår bankman att hon inte trodde vi klarade att fylla stallet med ungdjur”,... Läs mer...


 

Teknik

 
Stärk jordbrukets konkurrenskraft
”Inom varje produktions-gren finns det företag som klarar att mäta sig med de mest framstående i världen”
Klumprotsjukan – ett snabbt växande problem
Sprider gödning med sprutan
Svalt bondeintresse för LRF Växtodling
Luckrar och precisionssår med egen maskin
Avskaffade kvoter skapar ­nordeuropeiskt mjölkbälte
”Med en ökad mjölkproduktion kan mejerierna ta del av fördelar på nya marknader”
Omvälvningar i spannmålshandeln – positivt för odlarna
Vi lever i förändringens tid, inte bara i hänryckningens. Inte minst gäller det utvecklingen inom spannmålsområdet.

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se