9 augusti, 2020
Maskiner

Dolda maskinkostnader

17 juli, 2020

Maskinkostnaderna är en springande punkt i växt­odlingen – tillsammans med höga markkostnader. I traditionella bidragskalkyler är det inte helt enkelt att få grepp om maskinkostnaden eftersom en stor del av redskapen som plog, harvar med [Läs mer…]

Ekonomi

Kraftigt ökad produktivitet

17 juli, 2020

En kraftigt ökad produktivitet mätt på avkastning, arbetad tid, kapital och energi kännetecknar utvecklingen i svenskt lantbruk de senaste 25 åren. Det visar Lantbrukets Affärers analys av höstvete, mjölk och griskött. Lantbrukets stora utmaning inför [Läs mer…]

Växtodling

Närproducerade jordanalyser

17 juli, 2020

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp. ”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, [Läs mer…]

Vall

Pilotanläggning igång för vall som proteingröda

17 juli, 2020

Nu är testanläggningen som bland annat ska göra det möjligt att raffinera grönmassa till presskakor och lättillgängligt protein igång på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. ”Vi håller inledningsvis på att köra första vallskörden i testanläggningen för [Läs mer…]

Ledare

Rödlistade substanser

23 juni, 2020

I dagsläget är det lätt att få intrycket att kemiska växtskyddsmedel står under attack från många håll. Vi har tidigare berättat om det rektorsbeslut som SLU:s rektor Maria Knutson Wedel skrev under och där ett [Läs mer…]

Ekonomi

Missriktad ambition

23 juni, 2020

I sin strävan att framstå som en föregångare för övriga världen riskerar EU-kommissionens förslag till livsmedelsstrategi Farm to Fork att i stället skjuta ett någorlunda väl fungerande system i sank med stigande matpriser och ökat [Läs mer…]

Mjölk

Bäst att utgå från den enskilda gården

23 juni, 2020

En blick över Atlanten kan ge lite perspektiv på diskussionen om mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. För närvarande förs en diskussion om vilka metoder som är bäst för att räkna fram mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Detta [Läs mer…]

Nr 7 2020

Framsida Lantbrukets Affärer nr 7 2020

Ledare

Facebook

Arkiv

Kategorier