18 juni, 2019
Mark och jordhälsa

Hög avkastning ger mer klimatnytta

17 maj, 2019

Jordbruket levererar en rad ekosystemtjänster, varav mat till miljarder är den allra viktigaste. En viktig tjänst som kommit upp i dessa tider av klimatoro är förmågan att binda kol i marken. För företag som vill [Läs mer…]

Mark och jordhälsa

Hög avkastning ger mer klimatnytta

17 maj, 2019

Jordbruket levererar en rad ekosystemtjänster, varav mat till miljarder är den allra viktigaste. En viktig tjänst som kommit upp i dessa tider av klimatoro är förmågan att binda kol i marken. För företag som vill [Läs mer…]

Mark och jordhälsa

Förädling av vall för minskat näringsläckage

17 maj, 2019

Är det en ”gamechanger” på gång med en ny marknad för gräs? Är det svenska jordbruket tillräckligt intensivt för att marknaden ska uppstå även här eller stannar det i Danmark? Det här är hemmaodlat, gmo-fritt, [Läs mer…]

Krönika

Oetiskt att inte använda modern genteknik

17 maj, 2019

Etisk Råd kalder det uetisk ikke at bruge gmo-­afgrøder.” Detta är Danmarks Radios samman­fattning av en rapport, som publicerades i april 2019. Danmarks Etisk Råd består av 17 högt kvalificerade danska forskare inom olika veten­skapsgrenar. [Läs mer…]

Byggnadsstipendium

Nu är det dags att ge förslag!

18 april, 2019

Vilken byggnad vill du att vi ska nominera till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2019? För 14:e året i rad ska vi dela ut vårt stipendium och nu vill vi att ni läsare ger oss förslag på [Läs mer…]

Nr 5 2019

Framsida Lantbrukets Affärer nr 5 2019

Arkiv

Kategorier

Facebook

Övriga Artiklar LA