Än så länge fungerar konkurrensen på gödselmarknaden till lantbrukets favör. Men på sikt hotar det minskade antalet aktörer att minska konkurrensen. Läs mer...


Sedan 2007 har spannmålspriset varierat stort och det har därmed funnits goda möjligheter att både göra mycket bra affärer men även riktigt dåliga affärer. Frågan är vad som är rätt spannmålspris och hur man ska veta att det är läge att göra ett avslut? Läs mer...


Sedan millennieskiftet har de danska lantbrukarna som en tillämpning av EUs nitratdirektiv via lagstiftning varit tvungna att tillföra en begränsad mängd kväve per hektar. Läs mer...


Debatt
Fortsatt effektivisering måste mötas med satsning på marknad
Storleksrationaliseringen i jordbruket pågår med oförminskad styrka. Läs mer...


Byggnadsstipendium

Rånäs årets vinnare!

Läs mer...


LA Mjölk
Inhemskt protein kan öka utsläppen av klimatgaser
Många har velat se att importerad soja byts ut mot inhemskt producerat protein. Läs mer...


Teknik

 
Råvaru-SM Vete 2015
Elefanten uppenbarad!
Inte kunde vi ana att ledaren i förra numret av Lant­brukets Affärer om stöd eller inte skulle ligga så rätt i tiden...
Klimatsmart kan gynna svenskt kött
Vall i växtföljden: Styrt sortval ­breddar skördefönster
Det gäller att ta tag i problemen i tid
Flexiblare däck med nytt gummi
Stöd eller inte stöd
Stöd eller inte stöd, det är frågan. Eller rättare sagt, när stöden väl är införda är det ingen fråga längre.

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>