En unik genomgång av lönsamheten i svenska företag visar att ”lantbruket har påtagligt svag lönsamhet jämfört med andra sektorer”. Ingen nyhet kanske men samtidigt har förädlingsvärdet i lantbruksbranschen vuxit med 24 procent på fem år vilket är dubbelt så mycket som övrigt näringsliv. Läs mer...


Under det senaste kvartsseklet har kväveeffektiviteten i svensk växtodling ökat med ungefär 25 procent och mätningar i åar i våra mest intensiva odlingsområden visar på minskningar av kväve och fosfor med mellan 30 och 50 procent. Huvudförklaringen till de minskade utsläppen från jordbruket kommer från ökad produktivitet och förbättrat kväveutnyttjande, men en viss del kan även förklaras av riktade åtgärder som genomförts bland annat med miljöstöd. Läs mer...


Den tre år långa utredningen kring dricksvatten­kvaliteten överlämnades häromdagen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det allmänna dricksvattnet är egentligen en kommunal angelägenhet, varför det reser frågetecken att utredningen inte lämnades till civilminister Ardalan ­Shekarabi, vilken har ansvar för kommunerna. Läs mer...


Debatt
Låt inte ­Vattenmyndigheterna dränka svenskt lantbruk
Att förstå ett bolags årsredovisning är ingen spetsvetenskap, utan kräver bara vanligt enkelt bondförnuft. Läs mer...


Byggnadsstipendium

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium

Priset lanserades av Tejarps Förlag 2006 och har delats ut årligen sedan dess i samarbete med Landshypotek, Skånegårdar och Teknos.  

Läs mer...


LA Mjölk
Dags för en kovändning
”Varför ska just mjölken vara så förtvivlat billig?” Läs mer...


Teknik

 
Lägg energi på rätt saker
”Att odla mat och energi, och få ut mer än vi sätter in i form av ­olika resurser är unikt för ­lantbruket”
Året då protein­halterna dök
Tydligare ledargarnityr på Kemikalieinspektionen
Ekologisk kompensation – hot eller affärsmöjlighet?
Rätt placering av gödning lönar sig
Förenklingar bortom verkligheten
”Varje sådan pålaga har blivit en byggsten i det som kallas för den svenska modellen”
Klimatsmart griskött

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>