20 augusti, 2017
Mjölk

Osakligt om blommor och bin

8 augusti, 2017

Trots den två år gamla fadäsen Landet ekomjölk har Arla återigen lanserat en ekomjölkskampanj utan att ha fog för sina påståenden. Denna gång handlar det om att antalet bin skulle öka med ekomjölk. För ganska [Läs mer…]

Mjölk

Förebådad mjölkbrist

8 augusti, 2017

För ett år sedan nådde Arlas aconto-pris en ­bottennivå på 2,42 kr per liter. Priset på en vara är som bekant en direkt signal på efterfrågan på just den varan. Budskapet var alltså entydigt: Allt [Läs mer…]

Mjölk

Det är inte lätt att vara konsument

3 augusti, 2017

Vi, maken och jag, är ­väldigt uppmärksamma på vilka produkter vi köper, speciellt viktigt är det i valet av livsmedel. Eftersom vi båda arbetar med tidskrifter som ­riktar sig till de svenska lantbruks­företagarna är det [Läs mer…]

Eva Secher, Chef för Swedish Agro
Management

Snabb etablering i hård konkurrens

28 juli, 2017

Swedish Agro Machinery AB fortsätter sin etablering på den svenska lantbruksmaskinmarknaden. Besked om nya kompetenscentra har varvats med övertagande av flera maskinagenturer. ”Det är fantastiskt roligt att vara med om detta”, konstaterar Eva Secher, chef [Läs mer…]

Ekonomi

Mer nytta av miljardrullningen i landsbygdsprogrammet

28 juli, 2017

Miljöåtgärder skräddarsydda till platser och arter och högre ersättning för faktisk nytta. Det skulle öka medborgarnas och politikernas acceptans av landsbygdsprogrammet konstateras i en ny EU-rapport. Men det gör knappast stödvillkoren enklare. Under varje period [Läs mer…]

Ekonomi

Osäkerhet kring nya terminshandelsregler

28 juli, 2017

Vid årsskiftet 2014–2015 började många oroa sig för de inskränkningar i terminshandel och möjligheter till prissäkring som det nya finanshandelsdirektivet MIFID II skulle innebära. När nu reglerna kommer att införas vid årsskiftet är det färre [Läs mer…]

Framsida LA1705

Arkiv

Kategorier

Facebook