Fortfarande betyder ogräsmedlen mycket för avkastning och lönsamhet i spannmålsodlingen. En uppskattning säger att generellt ger den kemiska ogräsbekämpningen  en merskörd på 20 procent.
I försök förra året låg effekterna i flera fall långt över detta. Läs mer...


”Visst är vi ett gammalt företag, 150 år, men vi är absolut inte gammalmodiga.”
Orden kommer från Thomas Svensson, VD för Söderberg och Haak, och är en reaktion på artikeln i Lantbrukets Affärer där en representant för maskinhandeln kallade handeln med lantbruksmaskiner för omodern. Läs mer...


Efterfrågan på ekologiska produkter ökar för varje år. Förra året gick det inte att påbörja nya ekoåtaganden, men i år finns den möjligheten igen. Så frågan är i vilka lägen det kan vara intressant att gå över till denna produktionsform. Läs mer...


Debatt
Konkurrenskraft – var god dröj...
”…vars primära uppgift i brist på andra konkreta mål verkar vara att begrava frågorna i ett årslångt kafferep” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Rånäs årets vinnare!

Läs mer...


LA Mjölk
En konstig kris men ändå inte
”Globalt råder det inget överskott, utan priserna på handlade mejeriprodukter stiger” Läs mer...


Teknik

 
  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>