Få myndighetsförslag har lyckats samla massorna i samma omfattning som vattenmyndigheternas senaste förslag för att leva upp till EU:s vattendirektiv. Läs mer...


Tjänstemän som går förbi politikerna och fattar egna beslut riskerar att skada både lantbrukarna och vattenkvaliteten. Det menar lantbrukaren Lars-Gustav Linde. Läs mer...


Kommuner har idag i stort sett fritt fram att såväl ställa sig utanför lagen som att trotsa de domstolsbeslut som inte faller dem på läppen. Utan att det får några konsekvenser. Läs mer...


Debatt
Bekämpning av fakta
En av demokratins grunder är att människor ska kunna fatta informerade och medvetna val, och då gäller det inte bara vart fjärde år till... Läs mer...


Byggnadsstipendium

Skicka in Ditt förslag senast den 29 maj 2015!

Läs mer...


LA Mjölk
En svag länk i värdekedjan
"De pengar som nu betalas ut hade gjort mer nytta i leverantörernas plånböcker än i Arlas kassaskåp under det gångna året" Läs mer...


Teknik

 
Bondeuppror i söder
”Som förespråkare för fria företagare och stärkt konkurrenskraft ser vi gärna att Lantmännen och Svenska Foder får lite utmaning”
Små effekter av fortsatt fosforminskning i lantbruket
Terminshandel med överrock
Goda förutsättningar för hög skörd
Förarstöd för minskad bränsleförbrukning
Bönders anonymitet i fara – när provresultat lämnas ut
”Det finns inget egenvärde i att hänga ut enskilda producenter”
Konkurrenskraft – var god dröj...
”…vars primära uppgift i brist på andra konkreta mål verkar vara att begrava frågorna i ett årslångt kafferep”

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>