Staten har tydligt minskat sin roll i markavvattningsfrågan men för lantbruket minskar inte frågan i betydelse. Tvärtom säger alltfler att nu behöver rör och diken dimensioneras om för att anpassas till klimatförändringar. Men vem kan dessa frågor idag? Läs mer...


Nu ska den informationsflod som uppstår inom det moderna precisionsjordbruket regleras. I USA testas flera vägar. Målet är ökad trygghet för lantbrukare när de skriver kontrakt med maskinsäljare och övriga leverantörer och därmed ökad villighet att använda den nya tekniken. Läs mer...


Spannmålspriset förväntas bli lågt för 2016 års skörd. Enda chansen till en vettig odlingskalkyl i år är en hög avkastning utan att dra på sig extra kostnader. Tyvärr är kemsäljarna så offensiva att det finns risk att det i år har använts mycket mer bekämpningsmedel än vad som är ekonomiskt försvarbart. Läs mer...


Debatt
Ofritt förfogande
”Det är dags att skriva in den privata äganderätten i grundlagen” Läs mer...


Byggnadsstipendium

Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium

Priset lanserades av Tejarps Förlag 2006 och har delats ut årligen sedan dess i samarbete med Landshypotek, Skånegårdar och Teknos.  

Läs mer...


LA Mjölk
Dags för en kovändning
”Varför ska just mjölken vara så förtvivlat billig?” Läs mer...


Teknik

 
Låt inte ­Vattenmyndigheterna dränka svenskt lantbruk
Att förstå ett bolags årsredovisning är ingen spetsvetenskap, utan kräver bara vanligt enkelt bondförnuft.
Ökade inskränkningar att vänta
Minskat näringsläckage: Våtmarker bäst, skyddszoner, eko och bete sämst
Dålig lönsamhet men unikt hög tillväxt
Konstruerade egen täckdikningsmaskin
Lägg energi på rätt saker
”Att odla mat och energi, och få ut mer än vi sätter in i form av ­olika resurser är unikt för ­lantbruket”
Året då protein­halterna dök

  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>