Nästa seminarium äger rum hösten 2024. Detaljerad information kring eventet kommer längre fram.

Vackra byggnadsmiljöer i ett omväxlande jordbrukslandskap är lantbrukets starkaste varumärke och något svenska konsumenter är beredda att betala för. Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium ska hjälpa till att stärka det varumärket.

Du kan redan nu nominera byggnader till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2024.


Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med