27 juli, 2021
Hand med förstorningsglas
Växtskydd

Ingen saklig grund för att förbjuda glyfosat

16 juli, 2021

Åtminstone ett växtskyddsmedel med glyfosat som verksam substans kan förväntas bli godkänt i åtminstone en EU-medlemsstat för åtminstone en användning i åtminstone en gröda. Det är slutsatsen i det utlåtande från gruppen som har granskat [Läs mer…]

Ekonomi och marknad
Ekonomi

Äganderätten under attack

16 juli, 2021

Äganderätten till skog har diskuterats mycket under senare tid. Vissa politiska intressen vill beröva skogsägarna deras rätt att sköta sin skog så att den ska vara produktiv, vacker och artrik också i framtiden. Det finns [Läs mer…]

Mjölkningsmaskin
Husdjur

Digital kurs i precisionsdjurhållning

16 juli, 2021

En helt ny kurs på SLU gick av stapeln under januari-mars i år, Precision Livestock Farming for sustainable production. Anders Herlin, docent och universitetslektor i djurmiljö och byggnadsfunktion, och Oleksiy Guzhva, forskare inom innovation i [Läs mer…]

Ledare

Dags för EU-time-out?

18 juni, 2021

Under början av det märkliga 1970-talet diskuterades ett eventuellt medlemskap i det som då hette EEC. Som så många andra frågor på den tiden var det en tydlig höger-vänster fråga och debattens vågor kunde gå [Läs mer…]

Växtodling

Snabb mineralisering efter mellangrödor

18 juni, 2021

Skillnader i mikrobiell aktivitet mätt som mineralisering varierar mer mellan olika tidpunkter under odlingssäsongen än mellan olika odlingssystem. Det visar lantmästarstudenten Jenny Olofsson i sitt examensarbete Odlingsmetoders påverkan på markorganismernas aktivitet i jorden – i [Läs mer…]

Nr 7 2021

Framsida av Lantbrukets Affärer nr 7 2021

Ledare

Facebook

Arkiv

Kategorier