Återbruk av gamla byggnader på Skoftesta gård belönades med årets Byggnadsstipendium. Ett stort grattis till Johan, Ann-Christin, David och Oscar Bergstedt.

Förebilder som inspirerar!

Vinnare av Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2023 blev Skoftesta Gård i Kumla vars stall och magasin med ursprung från 1700-talet blivit ett modernt kontor och konferenshus.

Precis som tidigare år blev det en intressant diskussion innan juryn kunde enas om vilken byggnad som skulle få årets byggnads­stipendium. Det blev Skoftesta som drog det längsta strået och det var detaljer som avgjorde. Juryns motivering var följande:

”För en estetiskt tilltalande och varsam om- och tillbyggnad av betydelsebärande och funktionella byggnader i en känslig miljö. En fin blandning av historia och nutid, helt enkelt återbruk för ny gårds­användning.”

Om familjen Bergstedt inte hade valt att ta vara på de gamla byggnaderna, hade de förmodligen fått stå till ingen nytta i väldigt många år framöver, kanske hade de rivits för att ge plats för ny moderna ekonomibyggnader. Men behovet av ett nytt kontor till gårdens företag blev avgörande och det är många glada för idag.

Ett ekonomiskt alternativ

De andra två nominerade byggnaderna rangordnades inte, de fick stor uppskattning och hedersomnämnanden. Motiveringen till Hällby blev:

”För en tilltalande byggnad i nyskapad gårdsmiljö med en genomtänkt placering i landskapet, smakfullt och omsorgsfullt val av material till en mycket konkurrenskraftig kostnad.”

På Hällby har ett helt nytt gårds­centrum skapats och placerats i landskapet för att vara både funktionellt och effektivt. Kostnaden för att bygga gårdskontoret hamnade på en väldigt låg nivå vilket också var målet, en stor egen arbetsinsats bidrog stort till detta. Denna byggnad är ett bra exempel på att det är möjligt att skapa nytt utan att det blir väldigt dyrt.

Början på en ny era

Gårdskontoret på Loarp imponerar med sin sobra stil och trevliga lösningar, motiveringen löd:

”För en vackert ut­formad byggnad både exteriört och interiört, med finkänsligt bevarande av byggnadsmiljö och karaktär samt väl anpassad till övriga byggnader.”

Efter en förödande brand för några år sedan fanns bara de gamla gråstensmurarna kvar och ur askan restes en estetiskt till­talande byggnad med en helt ny funktion. Det har blivit både vackert och stilfullt. Den nya funktionen med uthyrning av kontor, utbildningslokaler, konferenser och
friskvårdsaktiviteter är början på en ny era på den gamla anrika gården Loarp.

Engagerat och givande

Under byggnadsseminariet intervjuades de nominerade byggnadernas representanter ingående och en mängd bilder visades. Vi fick ta del av många intressanta erfarenheter och infallsvinklar. Även åhörarna var synnerligen aktiva och det blev givande diskussioner. Ett stort tack till alla för engagemanget!

Av Agneta Lilliehöök


Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium i samarbete med