Annonsera i tidningen eller på webben

Vår läsekretsen består företrädesvis av lantbruksföretagare i de jordbruksintensiva regionerna som har en eller flera anställda samt rådgivare och tjänstemän i lantbruksbranschen. Lantbrukets Affärer utkommer en gång i månaden året om. Den distribueras till prenumeranter och samtliga medlemmar i både Sveriges Spannmålsodlare och Sveriges Mjölkbönder. Med en annons i Lantbrukets Affärer når du aktiva lantbruksföretag över hela landet.

För information om aktuella annonspriser, format och kommande utgivningar:

Vi hjälper dig gärna med produktion av annons eller banner.
Om ert budskap behöver förklaras djupare välj natives, redaktionell annonsering.

Annonsoriginal skickas till annons@lime.nu

Göran Månsson

Kontakta vår annonssäljare för bokning och mer detaljerad information.
Göran Månsson
040 – 40 86 80
goran@lime.nu