Välj Lantbrukets Affärer!

Våra nyckelord är kunskap, erfarenhet och analys. Med en annons i Lantbrukets Affärer når du aktiva lantbruksföretag över hela landet.

Lantbrukets Affärer är en privatägd tidning som startades 1994. Vi som ger ut den lever och verkar under samma villkor som våra läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Tidningen är oberoende och behöver därför inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara. Detta har gjort att vi har vunnit respekt och tidningen har fått ett grundmurat gott rykte.

I Lantbrukets Affärer publiceras det viktigaste om aktuell forskning, djup och bred kunskap inom de områden som berör lantbruket samt granskning och analys. Vi bevakar kontinuerligt aktuella frågor som berör digitalisering, ny teknik, odling av olika slag, djurproduktion, energi, ekonomi och näringspolitik.

Lantbrukets Affärer utkommer en gång i månaden året om. Den distribueras till prenumeranter och samtliga medlemmar i SpmO, Sveriges Spannmålsodlare. Därtill kommer prenumeranterna av vår tidigare specialtidning LA Mjölk. Läsekretsen består företrädesvis av lantbruksföretagare i de jordbruksintensiva regionerna som har en eller flera anställda samt rådgivare och tjänstemän i lantbruksbranschen.

Genom att annonsera i Lantbrukets Affärer når ni många av dem som tar beslut om inköp och investeringar. Om ert budskap behöver förklaras djupare välj natives, redaktionell annonsering.

 
Kontakta LIME AB, telefon 040-40 86 80.
 

Göran Månsson
goran@lime.nu