Om oss Våra nyckelord – kunskap erfarenhet analys

Lantbrukets Affärer – en fri röst

Lantbrukets Affärer är en privatägd tidning, som lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Vi är oberoende och behöver därför inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara. Detta har gjort att vi har vunnit respekt och tidningen har fått ett grundmurat gott rykte.

Lantbrukets Affärer har ett tydligt fokus på lantbruket ur ett affärsperspektiv. I reportage och artiklar är det ekonomi, strategier och utveckling som dominerar. Vi bevakar kontinuerligt aktuella frågor som berör digitalisering, ny teknik, odling av olika slag, djurproduktion, energi, ekonomi och näringspolitik. För varje lantbruksföretagare ska det finnas något intressant i varje nummer av tidningen som kan bidra till nytt tänkande och bättre ekonomi.

Lantbrukets Affärer kommer ut med 12 nummer per år.

Lantbrukets Affärer ägs och ges ut av Tejarps Förlag AB och produceras av Lime AB www.tejarp.se