Hjälp oss att utbilda kompetenta journalister

Vi letar ständigt efter duktiga skribenter som både behärskar det svenska språket och som kan våra ämnesområden. Den låga kompetensnivå som journalister på de stora medierna uppvisar, både inom tidningar, radio och TV, gör oss många gånger bedrövade. Därför beslöt vi för några år sedan att göra något åt saken!

Vi startade ”Tejarps Förlags stipendium för högre studier i journalistik för akademiker inom de gröna näringarna” – vad vi kort kallar för Tejarps Journaliststipendium.

Vem kan söka stipendiet?

Det kan sökas av utexaminerade eller studenter som utbildar sig till lantmästare, agronom, trädgårdsingenjör, hortonom, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, skogsmästare, jägmästare eller veterinär som har för avsikt att komplettera sin utbildning med journalistik.

Syftet med stipendiet är att stimulera personer med grundläggande akademisk utbildning inom de gröna näringarna att förvärva och utveckla kompetens och färdighet inom journalistik för att på så sätt överbrygga de brister i ämneskompetens som idag utmärker rapportering inom dessa områden, både avseende praktisk produktion, forskning och utveckling.

En beslutskommitté utser minst en stipendiat per år. Medel från stipendiet kan användas till alla tänkbara kostnader som en journalistutbildning medför, framför allt om den sökande har för avsikt att genomföra den påbyggnadsutbildning i journalistik för akademiker som finns i Sverige idag. Någon fast summa är inte bestämd utan den sökande får motivera varför ett visst belopp har sökts.

Statuter som reglerar hela förfarandet kan beställas genom agneta@lime.nu

Stötta stipendiet

Vill du eller din organisation stödja arbetet med att få fram kompetenta journalister inom de gröna näringarna? Lämna då gärna ett bidrag till: Tejarps Journaliststipendium på bankgiro 5922-0855

Vänligen ange avsändare samt journaliststipendium. Inga bidrag är för små! Alla som stöttar stipendiet kommer att få en fråga om deras namn ska vara offentligt på webben eller om bidraget ska vara anonymt.

Tips på stipendiater, synpunkter och förslag tas tacksamt emot på agneta@lime.nu

Med vänliga hälsningar
Agneta Lilliehöök & Lennart Wiktström