Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Var redo för omställning

På uppmaningen ”Var redo” svarar fredsskadade numera reflexmässigt ”var?” och ser sig förvirrat om. Därför är det mer än välkommet att vi fått en utredning om försörjningsberedskap på bordet. Den är inget mästerverk och den […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Den biologiska produktionens sårbarhet

Att vara lantbruksföretagare är komplext. Du måste behärska ekonomi, marknad, anpassning till lagstiftningar, regler och standarder och ovanpå allt detta en biologisk produktion som påverkas och ibland styrs av faktorer som vi inte kan påverka. […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ta inget för givet

Nästa år är det dags för EU-val och tillsättande av en ny EU-kommission. När den nuvarande kommissionen tillträdde utlovades en ny grön giv. Europa skulle ta på sig den så kallade ledartröjan i den gröna […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Till bioenergins försvar

Entropins lagar lär oss att världen går mot ökad oordning och att vid tidens ände – inför nästa big bang? – återstår bara svarta hål och diffus värme. Att försöka motverka detta är fåfängt och […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Kunskap och förstånd

Det finns faktiskt ett centrum för forskning kring praktisk kunskap. Inte som man kanske kunde hoppats inom SLU, där ju frågan om teori och praktik är minst sagt central, utan vid Södertörns högskola söder om […]