Lönar sig god djuromsorg?
Djuromsorg

Lönar sig god djuromsorg?

Frågan om god djuromsorg lönar sig brukar antingen avfärdas med de ökade kostnaderna för den svenska modellen eller att djur som mår bra producerar bättre. Men faktum är att i dagsläget finns inget svar på […]