Kadmium på kartan

Kadmium på kartan

EU har sedan två år nya gränsvärden för kadmium och nickel i spannmål. Med hjälp av en rad olika datakällor har forskare vid SLU i Skara tagit fram en kartmodell som kan användas för att bedöma risk för förhöjda tungmetaller.

Kadmium i spannmål har ofta beskrivits som en tickande bomb. En med dåtidens mått mätt stor belgisk undersökning av kadmiumhalter i blod och samband med symtom på kadmiumförgiftning, den så kallade CadmiBel-undersökningen som gjordes i mitten av 1980-talet visade på oroande höga intag. I vissa populationer låg intaget på 70 procent av vad som då bedömdes som högsta acceptabla dagliga intag. För ickerökare visade sig spannmål och skaldjur vara de viktigaste källorna.

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!