Lantbrukets Affärer nr 2 2024

Lantbrukets Affärer nr 2 2024

Nummer två är ute med tema Växtnäring & Utbildning. Vi har pratat bland annat med Ingemar ­Gruvaeus på Yara om ett förslag till vädersäkrad kvävestrategi. Läs även om hur Christina Lundström på SLU menar att ny teknik måste lösa relevanta problem om lantbrukarna ska införliva den i sin vardag. Dessutom tittar vi närmare på det stora behovet av kvalificerade ledarskapsutbildningar för lantbrukare vi står inför samt berättar om att protein från processat gräs fungerar mycket bra till grisfoder. Trevlig läsning!

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!