Lantbrukets Affärer nr 3 2024

Lantbrukets Affärer nr 3 2024

Nummer tre är ute med tema Växtskydd. Vi har pratat med bröderna Gustav och Oscar Hilmér på Bäckens Gård som betonar hur viktigt det är att göra rätt från grunden och utveckla det man är bra på. Vi tittar även på det nya verktyget för renkavlestrategi och vikten av att vara förberedd när cyberhotet växer. Dessutom kan du läsa om de omfattande kontrollerna som svenska gårdar utsätts för. Trevlig läsning!

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!