Lantbrukets Affärer nr 6 2024

Lantbrukets Affärer nr 6 2024

Nytt nummer ute nu med tema Ny teknik! Läs om att Sverige har kommit längre än många andra länder i sin rapportering av klimatdata, i vår intervju med Joel Bengtsson på Naturvårdsverket. Du kan även läsa om hur vi kan undvika växtföljdsproblem genom att välja rätt mellangröda och varför stigande maskinkostnader i framtiden kräver ett större fokus på helheten. Dessutom visar vi hur du kan använda SLU:s kartmodell för att bedöma risken för förhöjda värden av kadmium och andra tungmetaller. Detta och mycket mer i ett fullmatat sommarnummer. Trevlig läsning! Och du, vi ses väl på Borgeby Fältdagar i monter S201?

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!