"EU:s norm för inblandning av biobränslen är 14 procent, men de svenska politikerna har fastnat för 30,5 procent i dieseln"
Ekonomi och marknad

Reduktionsplikten en avgift på avstånd

6 maj, 2022

Reduktionsplikt. Innebörden är nog oklar för många människor, men den innebär i realiteten att politikerna favoriserar stadsbefolkningen på bekostnad av landsbygden. Användare av bensin och diesel får kraftigt höjda priser, när dessa fossila bränslen blandas [Läs mer…]