Lantbrukets Affärer nr 4 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 4 2024

Nummer fyra är ute med tema Klimat & Inför hösten. Du kan bland annat läsa om Maria Berglund, hållbarhetsexpert på Växa som menar att det viktigaste vi i lantbruket kan göra är att fortsätta förbättra […]

Hackade gårdar i Finland
Teknik

Hackade gårdar i Finland

I Finland har hackerattacker mot lantbruk börjat bli vanliga. I mitten på februari skedde en av de senaste attackerna mot en svinproducent i Vehmaa. Istället för utfodringsprogrammet fanns bara ett utpressarbrev från hackaren i datorn, […]

Klimatarbete på finska mjölkgårdar
Mjölk

Klimatarbete på finska mjölkgårdar

Valio och de finska mjölkproducenterna är mitt i klimatfrågan liksom kollegorna i Sverige. Det finns många likheter mellan mjölkgårdarnas klimatarbete men också skillnader som sojafritt foder i Finland och att mejeriet säljer speciellt gräsfrö till […]

25 pärmar på Nibble gård
Kontroller

25 pärmar på Nibble gård

Alla tycker det är viktigt med miljö, klimat och djurvälfärd, men ingen verkar bry sig om det vi gör. ”Förutom kontroller av kommunen, länsstyrelsen och certifieringsbolagen så har vi veterinärbesök var åttonde vecka eftersom vi […]