Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Hundra procent

Vi återkommer till detta med envisheten hos den som är helt förvissad om att ha rätt: Jordbruket kan aldrig bli klimatneutralt. Äntligen har denna insikt spridit sig utanför informerade kretsar inom de gröna näringarna och […]

Lantbrukets Affärer nr 4 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 4 2024

Nummer fyra är ute med tema Klimat & Inför hösten. Du kan bland annat läsa om Maria Berglund, hållbarhetsexpert på Växa som menar att det viktigaste vi i lantbruket kan göra är att fortsätta förbättra […]

Hackade gårdar i Finland
Teknik

Hackade gårdar i Finland

I Finland har hackerattacker mot lantbruk börjat bli vanliga. I mitten på februari skedde en av de senaste attackerna mot en svinproducent i Vehmaa. Istället för utfodringsprogrammet fanns bara ett utpressarbrev från hackaren i datorn, […]

Klimatarbete på finska mjölkgårdar
Mjölk

Klimatarbete på finska mjölkgårdar

Valio och de finska mjölkproducenterna är mitt i klimatfrågan liksom kollegorna i Sverige. Det finns många likheter mellan mjölkgårdarnas klimatarbete men också skillnader som sojafritt foder i Finland och att mejeriet säljer speciellt gräsfrö till […]