Välkommen att kontakta oss!

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon, e-post eller brev om ni har några frågor.
Lantbrukets Affärer, Tejarps Förlag AB, Tejarps Gård, 233 76 Klågerup Tel 040–40 86 80

REDAKTIONEN

Agneta Lilliehöök

Ansvarig utgivare
Agneta Lilliehöök
040-40 86 80
agneta@lime.nu

Lennart Wikström

Chefredaktör
Lennart Wikström
040–40 86 90
lennart@tejarp.se

Göran Månsson

Annonsförsäljning
Göran Månsson
040–40 86 80
goran@lime.nu

Britt-Marie Persson

Annonsmaterial
Britt-Marie Persson
040–40 86 84
annons@lime.nu

Filippa Böckman-Fribing

Prenumeration
Filippa Böckman-Fribing
040–40 86 80
prenumeration@lime.nu