Lantbrukets Affärer – en fri röst

Lantbrukets Affärer är en privatägd tidning, som lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Vi är oberoende och behöver därför inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara.

Lantbrukets Affärer har ett tydligt fokus på lantbruket ur ett affärsperspektiv. I reportage och artiklar är det ekonomi, strategier och utveckling som dominerar. För varje lantbruksföretagare ska det finnas något intressant i varje nummer av tidningen som kan bidra till nytt tänkande och bättre ekonomi.

En läsvärdesundersökning genomfördes 2008 och flera mindre webbaserade undersökningar har gjorts efter det. Samtliga visar att Lantbrukets Affärer är omtyckt, 97 procent av våra läsare tycker att tidningen är bra eller mycket bra. Den uppfattas som aktuell med bra reportage och artiklar. Många uppskattar det faktum att tidningen är fri och oberoende.
Lantbrukets Affärer blir verkligen läst, 84 procent av de som tillfrågats läser alla eller nästan alla nummer! Den tid som läsarna i genomsnitt lägger ner på tidningen är 39 minuter. Dessa siffror är väldigt höga jämfört med andra tidningar och är ett tecken på att läsarna är trogna. Det man gillar, det återkommer man till.

Lantbrukets Affärer kommer ut med 12 nummer per år.Ansvarig utgivare
Agneta Lilliehöök
040–40 86 80
agneta@lime.nu

Chefredaktör
Lennart Wikström
040–40 86 90
lennart@tejarp.se
 
Lantbrukets Affärer ägs och ges ut av
Tejarps Förlag AB: 040-40 86 80

Lantbrukets Affärer produceras av LIME AB, www.lime.nu