Lantbrukets Affärer – en fri röst

Lantbrukets Affärer är en privatägd tidning, som lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Vi är oberoende och behöver därför inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara.

Lantbrukets Affärer har ett tydligt fokus på lantbruket ur ett affärsperspektiv. I reportage och artiklar är det ekonomi, strategier och utveckling som dominerar. För varje lantbruksföretagare ska det finnas något intressant i varje nummer av tidningen som kan bidra till nytt tänkande och bättre ekonomi.

En läsvärdesundersökning som genomfördes under 2008 visade att Lantbrukets Affärer verkligen blir läst, 84% av de som tillfrågades läser alla eller nästan alla nummer! Denna siffra är jämfört med andra tidningar väldigt hög och är ett tecken på att läsarna är trogna. Det man gillar, det återkommer man till.

Lantbrukets Affärer kommer ut med 12 tidningar per år.


Ansvarig utgivare
Agneta Lilliehöök
040–40 86 80
red@lantbruketsaffarer.se

Webbansvarig:
Jonas Ho

 

Chefredaktör
Lennart Wikström
040–40 86 90
lennart@tejarp.se
 
Lantbrukets Affärer ägs och ges ut av
Tejarps Förlag AB: 040-40 86 80

Lantbrukets Affärer produceras av LIME AB, www.lime.nu