Lönar sig god djuromsorg?
Djuromsorg

Lönar sig god djuromsorg?

Frågan om god djuromsorg lönar sig brukar antingen avfärdas med de ökade kostnaderna för den svenska modellen eller att djur som mår bra producerar bättre. Men faktum är att i dagsläget finns inget svar på […]

Varför livsmedelspriser har stigit och hur de kan sänkas
Aktuellt

Skyll inte på lantbrukarna

Livsmedelspriserna i butik steg med 30 procent mellan 2020 och 2022, vilket är en extrem ökning sett mot bakgrunden av prisökningar under före­gående år. Självklart låg stigande energipriser och räntor bakom en del av denna […]