Minska markpackning med mer management
Markhälsa

Minska markpackning med mer management

Är sockerbetor en viktig avbrottsgröda i växtföljden som skapar stabilitet i odlingen eller en gröda som tvingar fram markpackning och därmed ger problem för efterföljande odling? Efter en ovanligt besvärlig säsong diskuteras betans för- och […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Ta EU på allvar

I år är det 30 år sedan folkomröstningen om ett svenskt EU-inträde. Bankkris, 500 procents reporänta och hotande massarbetslöshet fick svenska politiker över partigränserna att inse att det inte längre var ett alternativ att stå […]