Thomas Keller, SLU: Dolda kostnader för markpackning

Dolda kostnader för markpackning

Att marken skadas och därmed avkastningen påverkas av packning är ingen nyhet. Men trots detta är de ekonomiska effekterna av markpackning dåligt undersökta och den risken finns sällan med i kalkylen vid val av maskin och odlingssystem.

Frågan om markpackning är i princip ganska enkel”, säger Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning på SLU i Uppsala. ”Marken kan stå emot ett visst tryck och utsätter vi den för ett högre tryck packas den och fördelningen mellan markens fasta material och porer för­ändras. Det är en enkel princip som vi borde kunna hantera och om packningen är marginell och inte för djup kan marken återhämta sig.”

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!