Byggmaterial från lantbruket

György Ängelkott Bocz, SLU.

SLU Partnerskap Alnarp och föreningen Hållbart byggande i syd bjuder den 4 april in till konferensen Lantbygg. Den som håller i programmet och konferensen är landskapsarkitekten och adjunkten György Ängelkott Bocz, SLU.

Producerat i lantbruket

”Vi kommer att ha ett tvärvetenskapligt fokus på lantbruksproducerade hållbara byggmaterial och bygglösningar framställda på industriellt vis”, berättar György. ”Byggmaterial som produceras i lantbruket har både en lång historia och unika egenskaper som lyfter dem över de vanliga i dagens samhälle. De är nästan uteslutande klimatpositiva, ofta koldioxidnegativa och uppfyller hållbarhetskrav gällande miljö, sociala och ekonomiska krav.”

Exempel på råvaror kommer att tas upp är halm, hampa, jord- och lerprodukter, linfiber och vegetabiliska oljeprodukter men även ull och andra.

”En ökad användning av biobaserade råvaror skulle inte bara ge stora bidrag till den lokala ekonomin på landsbygden och skapa nya företag och arbetsplatser utan innebär också ett förbättrat resursnyttjande genom att ta hand om sido- eller lågvärdesprodukter.”

Intresset ökar

Målgruppen är bland annat lantbrukare, tillverkare och marknadsförare av byggmaterial, arkitekter, forskare, fastighets- och byggföretag samt kommunala och regionala beslutsfattare.

”Fram tills för inte så länge sedan var de här produkterna ofta undervärderade, och trots att det länge har experimenterats på gräsrotsnivå med olika material är det först på senare tid som de blivit mer mainstream och industrin börjat intressera sig för deras användning”, säger han.

”Konferensen kombinerar tematiskt föreläsningar, workshops och en mindre utställning i form av material och teknik från producenter. Det kommer också ges tillfälle till nätverkande och möjlighet att träffa aktörer från branscher i form av ett tvärvetenskapligt mingel”, avslutar György.

Av Lennart Wikström

Konferensen är kostnadsfri
Mer information och anmälan hittar du på SLU:s hemsida.