György Ängelkott Bocz, SLU.
Aktuellt

Byggmaterial från lantbruket

SLU Partnerskap Alnarp och föreningen Hållbart byggande i syd bjuder den 4 april in till konferensen Lantbygg. Den som håller i programmet och konferensen är landskapsarkitekten och adjunkten György Ängelkott Bocz, SLU. Producerat i lantbruket […]

Varför livsmedelspriser har stigit och hur de kan sänkas
Aktuellt

Skyll inte på lantbrukarna

Livsmedelspriserna i butik steg med 30 procent mellan 2020 och 2022, vilket är en extrem ökning sett mot bakgrunden av prisökningar under före­gående år. Självklart låg stigande energipriser och räntor bakom en del av denna […]