Legobygge med enorm potential
Biobränsle

Legobygge med enorm potential

Pussla ihop en biogas­anläggning med ett bioraffinaderi för vall och toppa med en anläggning för bioolja så blir lantbrukarna i bygden oberoende av importerad soja, mer självförsörjande på NPK och kan dessutom sälja eller använda […]