Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Den biologiska produktionens sårbarhet

Att vara lantbruksföretagare är komplext. Du måste behärska ekonomi, marknad, anpassning till lagstiftningar, regler och standarder och ovanpå allt detta en biologisk produktion som påverkas och ibland styrs av faktorer som vi inte kan påverka. […]

Lantbrukets Affärer nr 1 2024
Nytt nummer

Lantbrukets Affärer nr 1 2024

Årets första nummer av Lantbrukets Affärer är ute med tema Animalier. Vi har bland annat pratat med Cissi Klasson på Annelövsgrisen som anser att det krävs nya ingångar för nyrekrytering av grisföretagare. Vi granskar även […]

Legobygge med enorm potential
Biobränsle

Legobygge med enorm potential

Pussla ihop en biogas­anläggning med ett bioraffinaderi för vall och toppa med en anläggning för bioolja så blir lantbrukarna i bygden oberoende av importerad soja, mer självförsörjande på NPK och kan dessutom sälja eller använda […]