Ekonomi

Ett verktyg för pensionsplanering

5 juni, 2018

Parallellt med artiklarna om konsten att gå i pension har vi utvecklat ett verktyg för pensionsplanering – PensionPlanB. Det ger användaren möjlighet att med tillgång till uppdateringar och ändringar i pensionsregelverket undersöka egna framtida villkor [Läs mer…]

Ekonomi

Latent skatteskuld sänker LRFs resultat

6 april, 2018

LRF-koncernen gjorde ett bra resultat 2017. I synnerhet om man bortser från de två små förargliga orden ”före skatt”. I högskattelandet Sverige är det som regel inte meningsfullt att presentera ett ekonomiskt resultat innan Skatteverket [Läs mer…]

Ekonomi

Låt inte pengar bli liggande

12 januari, 2018

Nu har det hänt igen. Pengar till investeringar har inte använts av lantbruket. Att en del stöd inte blir tillräckligt utnyttjade beror oftare på att de är okända än att de ratas på grund av [Läs mer…]

Ekonomi

Mer nytta av miljardrullningen i landsbygdsprogrammet

28 juli, 2017

Miljöåtgärder skräddarsydda till platser och arter och högre ersättning för faktisk nytta. Det skulle öka medborgarnas och politikernas acceptans av landsbygdsprogrammet konstateras i en ny EU-rapport. Men det gör knappast stödvillkoren enklare. Under varje period [Läs mer…]

Ekonomi

Osäkerhet kring nya terminshandelsregler

28 juli, 2017

Vid årsskiftet 2014–2015 började många oroa sig för de inskränkningar i terminshandel och möjligheter till prissäkring som det nya finanshandelsdirektivet MIFID II skulle innebära. När nu reglerna kommer att införas vid årsskiftet är det färre [Läs mer…]

Ekonomi

Enklare tillsammans?

26 juni, 2017

På Jordbruksverkets hemsida finns en slogan om ”Enklare tillsammans”. Den får närmast betecknas som ett hån med tanke på hur katastrofal hela EU-stödhanteringen blivit. Det är oförklarligt hur en svensk myndighet varken klarar att bygga [Läs mer…]

Ekonomi

Osakligt om ­kooperation som företagsform

26 juni, 2017

”Många är stolta över det här”, sade LRF:s vd Anders Källström belåtet när han visade LRF:s stämmoombud en debattsida ur Dagens Nyheter med rubriken ”Kooperativa företag missgynnas i Sverige”. Kanske det, men Källströms initiativ till [Läs mer…]

Byggnader

Nollvision för antibiotika den röda tråden

1 februari, 2017

Det är möjligt att förena friska djur, innovativa byggnadslösningar, hög produktivitet och god lönsamhet i smågrisproduktionen. Det menar i alla fall Mattias Espert och Christine Andersson som håller i trådarna i ett av lagen som [Läs mer…]

Ekonomi

Våga testa eko

1 februari, 2017

Sverige exporterar årligen en miljon ton konventionell bulkspannmål. För att öka intäkten är det intressantare att denna areal används till att producera animalier och vegetabilier inom  ett premiumsegment med högt pris, antingen för att ersätta [Läs mer…]