Linser
Växtodling

Linser – nästa svenska proteingröda?

17 juni, 2022

Blir gula linser nästa stora proteingröda på svenska åkrar? Försöken hittills i Lantmännens regi verkar i alla fall lovande. Nu skalas försöket upp. Det som händer i om­världen visar att det behöver odlas mer gröna [Läs mer…]

Rötter på planteringsbord
Växtodling

Inga effekter av biostimulanter i vårkorn

14 februari, 2022

Biostimulanter är en produktkategori som fortfarande är ganska ny på den svenska marknaden och som inte riktigt har funnit någon tydlig nisch. Lantbrukare har länge efterfrågat oberoende fältförsök och Hushållningssällskapet genomförde försök i vårkorn under [Läs mer…]

Gödselsäckar
Växtodling

Dyr gödsel men än så länge bra kalkyl

28 oktober, 2021

Gödselpriserna har aldrig varit högre men samtidigt är spannmålspriserna också höga. Nettot av detta är fortfarande bra men det kan vara viktigt att säkra ett bra spannmålspris för skörd 2022. Dagens situation känns igen från [Läs mer…]

Växtodling

Snabb mineralisering efter mellangrödor

18 juni, 2021

Skillnader i mikrobiell aktivitet mätt som mineralisering varierar mer mellan olika tidpunkter under odlingssäsongen än mellan olika odlingssystem. Det visar lantmästarstudenten Jenny Olofsson i sitt examensarbete Odlingsmetoders påverkan på markorganismernas aktivitet i jorden – i [Läs mer…]

Växtodling

Sandlosta – årets ogräs

18 juni, 2021

I år har förekomsten av sandlosta exploderat i många fält. Ofta har det funnits lite sandlosta i fältkanter, men nu har den spritt ut sig på stora delar av dessa fält. Men det finns också [Läs mer…]

Växtodling

Tävling ska blåsa nytt liv i linodlingen

24 maj, 2021

Linodlingen i landet har minskat och i Östergötland som är en viktig landsdel för grödan anordnas i år tävlingen linmästaren av SFO. Lin fungerar som en passande avbrottsgröda på spannmålsgårdar i regionen och det finns [Läs mer…]

Växtodling

Små effekter av strukturkalkning

24 maj, 2021

I ett försök på Lilla Böslid i Halland har forskare vi SLU undersökt om strukturkalkning med åtta eller 16 ton av en specialkalk för strukturkalkning haft någon effekt på växtnäringsläckaget jämfört med okalkad mark. Försöken [Läs mer…]

Växtodling

Nu är det dags för havre!

16 november, 2020

Havre har länge varit en gröda i strykklass, men hög kväveeffektivitet och ökad efterfrågan på grynhavre gör det intressant att öka både odling och kunskaper. En gång i tiden var havre en VIP-gröda. I alla [Läs mer…]