Växtodling

Nu är det dags för havre!

16 november, 2020

Havre har länge varit en gröda i strykklass, men hög kväveeffektivitet och ökad efterfrågan på grynhavre gör det intressant att öka både odling och kunskaper. En gång i tiden var havre en VIP-gröda. I alla [Läs mer…]

Växtodling

Kunskapsnod om växtförädling

21 augusti, 2020

Genom en snäv tolkning av EU:s GMO-direktiv kom nya växt-förädlingstekniker att klassas som GMO. Det innebar ett avbräck för växtförädlingen och riskerar att försämra möjligheterna att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det menar i alla fall [Läs mer…]

Växtodling

Närproducerade jordanalyser

17 juli, 2020

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp. ”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, [Läs mer…]

Växtodling

Nästan inget DON alls

18 december, 2019

Torkan 2018 var u­ppenbarligen tuff även för DON-producerande Fusarium­svampar och de verkar inte ha repat sig ännu. Efter analys av 2019 års skörd håller sig DON-halterna på lika låga halter som året innan. Vid DON-dagen [Läs mer…]

Växtodling

Ogräs i utsädet: Ta problemet på allvar

18 december, 2019

Även om analysen av fröråvaran visar noll förekomst av ogräs kan ogräsfröer spridas med utsädet. Tillsammans med demomaskiner som rör sig över stora områden hotar de invasiva ogräsen att etablera sig. Handeln tar för lätt [Läs mer…]

Växtodling

Längre tröskdag med varmluft

18 december, 2019

Ungefär 200 timmar långt är tröskfönstret i Mälardalen ett normalår. Med osäkra väderförhållanden krymper det snabbt. Vid Rise i Uppsala testas just nu en metod för att öka antalet möjliga trösktimmar. Projekt Daggstopp har inletts. [Läs mer…]

Växtodling

Biostimulanter hamnar mellan stolarna

18 november, 2019

Den nya definitionen av en bio­stimulant är otydlig, de är varken växtskydds­­medel eller gödsel­medel. Produkter som påstås ha en bio­stimulerande effekt hamnar därför i gränslandet mellan Kemikalie­inspektionen och Jordbruksverket. Från den 15 juli i år [Läs mer…]

Växtodling

Tidig sådd ger ­svårbekämpade problem

23 augusti, 2019

Årets tröskning har kommit långt och det kommer att bli möjligt att så tidigt i höst. Men tidig sådd ökar också risken för insektsangrepp, sjukdomar och ogräs. Tidig sådd ger i grunden bra förutsättningar för [Läs mer…]