Food Oats Conference 2023: Havre – fördel Sverige

mogen havre

Sverige och Skandinavien har tydliga konkurrensfördelar när det gäller odling av havre. På våra breddgrader kan vi med framgång odla vall och spannmål och det har också visat sig att den skandinaviska havren håller högre kvalitet och har andra fördelar jämfört med havre odlad i andra delar av världen. Läs mer här…