Lantbrukets Affärer nr 9 2023

Lantbrukets Affärer nr 9 2023

Årets septembernummer med tema Miljö & Vatten är ute nu! Vi har pratat både vatten och miljö med Jennie Barron, professor i vattenhushållning och vattenkvalitet på SLU. Du kan även läsa om att Markus Hoffmann anser att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring vatten. Dessutom uppmanar Lovang Lantbrukskonsult oss till bättre riskhantering i växtodlingen. Läs även om fördelarna med att ge lön till egna barn, samt mycket mer. Trevlig läsning!