Lantbrukets byggnader en outnyttjad resurs

Lantbrukets byggnader en outnyttjad resurs

Det finns väldigt mycket spännande som kan skapas av lantbrukets byggnader. Det visade György Ängelkott Bocz från SLU och Dag Hermansson, Stora Ullevi. De nominerade byggnadernas representanter bidrog också med sina erfarenheter.

Lantbrukets över 2,5 miljoner byggnader dominerar lands­bygden, berättade György Ängelkott Bocz, arkitekt och universitetsadjunkt inom djurhållning, arkitektur och hållbarhet på SLU i Alnarp när han den 25 oktober inledde Lantbrukets Affärers byggnadsseminarium på temat Lantbrukets byggnader – en resurs eller ett problem.

”Av dem är det bara en tredjedel som är direkt kopplade till produktionen, resten har annan användning i form av bostäder, lager och annan verksamhet.”

Viktigt bidrag

Vad vi väljer att göra med våra byggnader – spara, riva eller utveckla – kan ha en stor betydelse för gårdens ekonomi.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt