Ta vara på mellangrödan

Ta vara på mellangrödan

Intresset för mellangrödor och möjligheterna att ta vara på dem ökar. Det handlar inte bara om att ta vara på utsikterna till stöd utan att kunna kombinera grödans potential att producera biomassa för energi, protein och kolinlagring.

”Vi talar mycket om mellan­grödor och att ta vara på växternas unika förmåga att utnyttja solenergi, men vi är ganska dåliga på att ta vara på resultatet”, säger Sven-Erik Svensson, universitets­adjunkt på institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt