Stigande maskinkostnader kräver fokus på helheten

Stigande maskinkostnader kräver fokus på helheten

Under de senaste åren har maskinkostnaderna ökat kraftigt. Samma maskin kan kosta avsevärt mer i jämförelse med motsvarande maskin för tio år sedan. Flera faktorer spelar in, inte minst ny redskapsstyrning och precisionsodling. Höga maskinkostnader lär gälla även i framtiden och därmed ökar behovet att ha en god lönsamhet i grunden.

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!