Sandlosta – ett ökande problem

Sandlosta – ett ökande problem

De senaste åren har problemet med sandlosta ökat från att bara varit ett kantproblem på enstaka fält till att i vissa fall täcka stor andel av fälten och ge stora skördesänkningar.

Efter flera år med strategiförsök om kemisk ogräsbekämpning av sandlosta går det att konstatera att det inte räcker för att hantera detta ogräs. Bekämpningar som görs tidigt på året och i precis rätt tid kan absolut reducera förekomsten det enskilda året men är inte tillräckligt för att minska fröbanken på sikt.

Om du är prenumerant så kan du även läsa tidningen här!