Minska markpackning med mer management
Markhälsa

Minska markpackning med mer management

Är sockerbetor en viktig avbrottsgröda i växtföljden som skapar stabilitet i odlingen eller en gröda som tvingar fram markpackning och därmed ger problem för efterföljande odling? Efter en ovanligt besvärlig säsong diskuteras betans för- och […]