Räkna med biostimulanter
Växtskydd

Räkna med biostimulanter

Utbudet av väldokumenterade biostimulanter ökar och det börjar bli dags att ta dem på allvar. Det gäller inte minst sådana preparat som ökar kvävetillgången genom biologisk kvävefixering. Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!

Ny biostimulant ökar fotosyntesen
Spannmål

Ny biostimulant ökar fotosyntesen

Efter kanske alltför överdrivna påstådda effekter i inledningen börjar biostimulanter nu hitta sin roll som verktyg för ökad odlingssäkerhet. En ny produkt som stimulerar fotosyntesen och ökar kväveupptaget kan få betydelse när våra grödor utsätts […]