Räkna med biostimulanter
Växtskydd

Räkna med biostimulanter

Utbudet av väldokumenterade biostimulanter ökar och det börjar bli dags att ta dem på allvar. Det gäller inte minst sådana preparat som ökar kvävetillgången genom biologisk kvävefixering. Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!