Varför livsmedelspriser har stigit och hur de kan sänkas
Aktuellt

Skyll inte på lantbrukarna

Livsmedelspriserna i butik steg med 30 procent mellan 2020 och 2022, vilket är en extrem ökning sett mot bakgrunden av prisökningar under före­gående år. Självklart låg stigande energipriser och räntor bakom en del av denna […]