Sandlosta – ett ökande problem
Råd och strategi

Sandlosta – ett ökande problem

De senaste åren har problemet med sandlosta ökat från att bara varit ett kantproblem på enstaka fält till att i vissa fall täcka stor andel av fälten och ge stora skördesänkningar. Efter flera år med […]

Spruta bara där det behövs
Ny teknik

Spruta bara där det behövs

Växtskydd med precision kräver att med en kombination av avancerad digital teknologi och den senaste spruttekniken få ut mer av mindre. Som alltid innebär det kompromisser, men praktiska erfarenheter med att med bildanalys i realtid […]