Blötåret satte fokus på torken
Tork och lagring

Blötåret satte fokus på torken

Skörden 2023 var en stor utmaning för många bönder, inte minst i Mälardalen där regn och vatten stående i fält fördärvade skördeförhållandena och i sin tur kvaliteten på varan. Stora mängder spannmål har klassats ner […]

Håll koll på din skörd
Ekonomi

Håll på din skörd

Ett bortfall på i storleksordningen en miljon ton spannmål och rapsfrö kommer pröva den traditionella leveranskedjan för spannmål den kommande hösten och vintern. Det kan öppna möjligheter för den som vill prova sin förmåga på […]