Blötåret satte fokus på torken

Blötåret satte fokus på torken

Skörden 2023 var en stor utmaning för många bönder, inte minst i Mälardalen där regn och vatten stående i fält fördärvade skördeförhållandena och i sin tur kvaliteten på varan. Stora mängder spannmål har klassats ner till foder. Under omständigheter som dessa blir värdet av väl fungerande och ekonomiskt rimlig tork och lagring på gårdsnivå avgörande.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt