Sandlosta – ett ökande problem
Råd och strategi

Sandlosta – ett ökande problem

De senaste åren har problemet med sandlosta ökat från att bara varit ett kantproblem på enstaka fält till att i vissa fall täcka stor andel av fälten och ge stora skördesänkningar. Efter flera år med […]