Lennart Wikströms ledare
Ledaren

God hushållning med växtnäring

Övergödning av sjöar och vattendrag blev en väckar­klocka för det svenska jordbruket redan i början av 1970-talet. Med modeller från USA började forskare vid SLU följa växtnäringsflöden från både reningsverk och jordbruksmark. Efter bara några […]

Lennart Wikströms ledare
Ledaren

Vi klarar maten, klimatet och biodiversiteten

Hållbart jordbruk behöver klara tre viktiga utmaningar: Maten, klimatet och den biologiska mångfalden. Viktigast är förstås maten, eftersom det är själva grundorsaken till varför vi bedriver jordbruk överhuvudtaget. Eftersom den största påverkan jordbruket gör på […]