Vad står det i det finstilta?

Vad står det i det finstilta?

En allt större del av relationen mellan leverantör och kund i lantbruket regleras genom avtal och kontrakt. Många gånger handlar det om omfattande dokument där det gäller att även läsa det finstilta för att inte drabbas av obehagliga överraskningar om något går fel.

Lantbrukarnas affärspartners, inklusive föreningsrörelsen, har byggt upp en stor byråkrati i form av jurist- och hållbarhetsavdelningar. Det medför att avtal och bilagor blir fler och mer omfattande i tider när lantbrukare lider av tidsbrist och pressad ekonomi. Avtalen är sällan lättolkade, vilket kan leda till en rättstvist. Även villkoren i lantbrukarnas rättsförsäkringar kan vara luddiga, vilket gör maktbalansen skev mellan lantbrukarna och uppköparna.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt