25 pärmar på Nibble gård
Kontroller

25 pärmar på Nibble gård

Alla tycker det är viktigt med miljö, klimat och djurvälfärd, men ingen verkar bry sig om det vi gör. ”Förutom kontroller av kommunen, länsstyrelsen och certifieringsbolagen så har vi veterinärbesök var åttonde vecka eftersom vi […]

Omfattande kontroller på svenska gårdar
Kontroller

Omfattande kontroller på svenska gårdar

Smak har bjudit in nötköttsproducenter att delta i ett pilotprojekt som ska förenkla kontrollen av framtidens nötköttsproduktion. Paralleller dras till Sigills grundcertifiering för gris och Smak framhåller att det är naturligt att ställa samma krav […]

Inget nytt men många ändringar
Råd och strategi

Inget nytt men många ändringar

Inför varje ny växtskyddssäsong så brukar det komma en del nyheter på kemsidan. Till denna säsong är det dock i princip inga nya aktiva substanser men däremot en massa omregistreringar som ger nya registreringsnummer och […]

Räkna med biostimulanter
Växtskydd

Räkna med biostimulanter

Utbudet av väldokumenterade biostimulanter ökar och det börjar bli dags att ta dem på allvar. Det gäller inte minst sådana preparat som ökar kvävetillgången genom biologisk kvävefixering. Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!

Nytt verktyg för renkavlestrategi
Växtskydd

Nytt verktyg för renkavlestrategi

Forskare på flera håll i Europa jagar den mest effektiva kombon av odlingsstrategi och kemisk bekämpning för att hålla nere renkavle. Ett nytt beräkningsverktyg som anpassats för svenska förhållanden kan underlätta att hitta en bra […]