Omfattande kontroller på svenska gårdar

Omfattande kontroller på svenska gårdar

Smak har bjudit in nötköttsproducenter att delta i ett pilotprojekt som ska förenkla kontrollen av framtidens nötköttsproduktion. Paralleller dras till Sigills grundcertifiering för gris och Smak framhåller att det är naturligt att ställa samma krav på nötkött.

Syftet är att utreda om det går att förenkla grundcertifieringen för nöt, inte att skapa nya krav, säger Smak:s vd Christian Nyrén, och fortsätter: ”Det finns en nytta i att bli certifierad eftersom det gör att man kan jobba med avvikelser. Branschen kan troligen förvänta sig att det kommer en certifiering av produktionen för att kvalitetssäkra och upprätthålla branschens goda rykte och trovärdighet.”

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!