Håll ett öga på EU:s övervakning

Håll ett öga på EU:s övervakning

Lagom till EU-val och ny kommission pågår arbetet med att ta fram en gemensam lagstiftning för övervakning av markhälsa. Som vanligt är syftet vällovligt, men skillnaderna mellan medlemsländerna skapar problem med tillämpningen.

I den gröna given som den avgående EU-kommissionen presenterade som en del av sin strategi för mandatperioden ingick en markstrategi för 2030. Efter en omfattande process med insamling av allmänhetens synpunkter på en rad frågor kopplade till markhälsa, lade kommissionen 2021 fram en markhälsomission, som det heter på svengelska.

Den syftade till att minska ökenutbredning, bevara markkol, förhindra bebyggelse på åkermark, minska förorening av mark, förebygga erosion, förbättra markstruktur och biodiversitet, minska EU:s avtryck på åkermark globalt och öka förståelse och kunskap om markhälsa och markens betydelse.

Som prenumerant kan du läsa hela artikeln digitalt!